Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Hör av dig så hjälper vi dig! 019-30 40 40

Vi tar ansvar för kvalitén och miljön

Hexatronic Fiberoptic AB ska genom sina egna styrkor och tillsammans med våra partners vara en ledande leverantör av komponenter och system där fiberoptiska produkter ingår. Detta genom en kvalitativ egen produktion, effektiv lagerhållning samt egen kvalitetssäkring av produkter från våra leverantörer. Hexatronic Fiberoptic AB skall alltid leverera produkter och tjänster som följer tillämpliga lagar och krav samt ingångna avtal. Vårt agerande ska alltid präglas av hög affärsmoral. Våra kunder är grunden för vår existens. Genom att motsvara kundernas förväntningar skapar vi framgång tillsammans.

Vi är övertygade om att hög kvalitet på fiberoptiska produkter lönar sig i slutänden, både för våra kunder och för oss själva. På de platser där Hexatronic Fiberoptic AB verkar vill vi förebygga och minska vår negativa påverkan på miljön. Därav följer att alla i vår organisation har ett ansvar inte bara för kvalitetsoch miljöarbete utan hela hållbarhetskedjan.

För att skapa engagemang och förståelse för detta synsätt skall alla i vår organisation löpande utbildas i hållbarhetsfrågor. Vi har en öppen attityd mot alla intressenter såsom kunder, allmänhet, personal och ägare. Vår arbetsmiljö skall vara säker, utvecklande och utan särbehandling. Ambitionen är att vår personal skall vara engagerad och vi ska erbjuda en miljö som utmärks av tydliga riktlinjer.