Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type
Hör av dig så hjälper vi dig! 019-30 40 40

Vi tar ansvar för kvalitén och miljön

Hexatronic Fiberoptic skall alltid leverera produkter och tjänster som överensstämmer med ingångna avtal. Vi ser alltid till att följa lagar och förordningar.

Hexatronic Fiberoptic erbjuder fiberoptiska produkter, aktiva fibermoduler och tillbehör som gör våra kunders arbete effektivare och slutresultatet bättre. Detta genom en kvalitativ egen produktion, effektiv lagerhållning samt egen kvalitetssäkring av produkter från våra leverantörer.

Vårt kvalitetsarbete utgår alltid från våra kunders behov och förväntningar, oavsett om vi gör produkten själva eller inte. Vi är övertygade om att hög kvalitet på fiberoptiska produkter lönar sig i slutänden, både för våra kunder och för oss själva.

Vår organisation skall ständigt vara öppen och mottaglig för förändringar i efterfrågan och agera utifrån dessa förändringar syftande till att snabbt anpassa produkter och vår höga servicegrad så att kundernas belåtenhet successivt ökar. Dessa förändringar kan vi förbereda oss på genom att vara närvarande på marknaden och ha en aktiv produktutveckling tillsammans med våra kunder. Vi gör en årlig kvantitativ marknadsundersökning för att mäta upp produkternas och vår egen kvalitet.

I våra val av leverantörer skall vi förvissa oss om att den kvalitets- och miljönivå vi efterfrågar kan upprätthållas på ett säkert sätt. För detta har vi en inköpsansvarig och vi besöker frekvent våra leverantörer.

I alla aktiviteter som äger rum inom bolaget förekommer kvalitets- och miljöärenden av olika grad. För att klara våra miljömål skall vi eftersträva att i möjligaste mån undvika flygtransporter vid inköp från Asien. Dessa skall transporteras via båt. Därav följer att alla i vår organisation har ett ansvar för kvalitets- och miljöarbete. För att skapa engagemang och förståelse för detta synsätt skall alla i vår organisation löpande utbildas dels i vårt ledningssystem dels i kvalitets- och miljöfrågornas betydelse på ett mera övergripande plan.

Våra kvalitets- och miljömål skall vara tydliga, successivt kontrolleras och förnyas samt vara kända av alla i organisationen. Alla delar av ledningssystemet skall granskas, förbättras och förnyas kontinuerligt.