Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Hör av dig så hjälper vi dig! 019-30 40 40

Hållbarhet

Med smarta och pålitliga produkt- och systemlösningar för passiv fiberinfrastruktur påskyndar vi den digitala transformationen till nytta för samhälle, företag och individ. 

Vi har en helhetssyn på hållbar utveckling. Detta innebär respekt för och skydd av miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, och god affärsetik. Vi arbetar för att ständigt förbättra verksamheten och ska inom alla områden följa lagar och relevanta krav. Vår intention är att arbeta med entreprenörer och leverantörer som delar våra värderingar vad gäller hållbarhet och affärsetik.

VÅRT EKONOMISKA ANSVAR
Vi arbetar för att vara en positiv kraft med lokal och global förankring, där koncernen verkar och gör kloka investeringar för framtiden. Ekonomiskt ansvar, för samtliga av våra bolag i koncernen, handlar om att vi tar ansvar för en stabil och lönsam, men etiskt försvarbar, utveckling över tid.

VÅRT MILJÖANSVAR
Vi ska värna om miljön för nuvarande och kommande generationer genom att förebygga utsläpp och minimera resursanvändning i vår produkthantering. Miljöarbetet ska vara en integrerad del av vårt dagliga arbete och vi arbetar för att minska vår egen påverkan på miljön lokalt och globalt.

VÅRT SOCIALA ANSVAR
Vi ser olikheter som en tillgång – att arbeta med mångfald stärker vår kompetens och därmed vår konkurrenskraft. Vi ska erbjuda en inspirerande arbetsmiljö som bidrar till att skapa arbetsglädje, trivsel, lönsamhet och samtidigt motverkar ohälsa, skador och utslagning från arbetslivet. Våra arbetsplatser ska vara jämställda, trygga, säkra samt fria från droger och sexuella trakasserier. Vi ska agera och bidra lokalt och globalt genom att stötta initiativ och verksamheter som verkar för en socialt hållbar framtid.

Läs mer om vårt arbete här